OPEN liga 2023

Výbor RHLS predstavil návrh na dodatok k pravidlám pre sezónu RHLS 2023, kde účastníkom ligového ročníka RHLS by bolo každé hasičské družstvo, ktoré sa zúčastní ligového kola v sezóne. Hasičské družstvo sa taktiež môže stať aj členom ligy, ak zaplatí vstupný poplatok 30€ a zálohový poplatok 30€ pre aktuálnu sezónu.

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.