História ligy

História ligy

Regionálna hasičská liga Spiš

Celý život, pre pár sekúnd… aj týmto mottom, by sme vedeli definovať pojem Regionálna hasičská liga Spiš. Vedenie, organizátori kôl ale aj všetci členovia ligy sa snažia zlepšovať podmienky tak, aby sa zvýšovala kvalita hasičského športu na územi, ktoré liga pokrýva.

Všetko sa to začalo myšlienkou, ktorá vznikla na prelome rokov 2010/2011 pod Tatrami medzi skupinou ľudí:

  • Ján Žabka (Spišská Sobota)
  • Dušan Brutovský (Poprad)
  • Jozef Ďuriš (Spišská Teplica)
  • Stanislav Krull st.(Žakovce)
  • Jaroslav Vojtaššák (Mlynčeky),

ku ktorým sa neskôr pridali Dušan Bachorík (Štôla), Lukáš Soľár a Michal Lepeták (obaja Bijacovce) a začali oslovovať ďalšie DHZ v okolí s informáciou o pripravovanej lige na športové hadice.

Keďže išlo o hasičské tímy prevažne z územia okresov Poprad, Kežmarok a Levoča, ligu nazvali podľa regiónu Spiš a to Regionálna hasičská liga Spiš (RHLS).

Počas celej histórie ligy sa jej vedenie snažilo pristupovať k lige zodpovedne. Dôkazom je aj pripojenie sa tímov z ostatných okresov, či organizovanie ligových kôl v širšom okolí Spiša (alebo aj mimo neho).

Novinky a udalosti v sezónach

Míľniky RHLS

 • 13.ročník ligy – OPEN LIGA (47 tímov – 33+14)
 • z toho 20 členov ligy a 27 účastníkov ročníka
 • sezóna mala celkovo 7 kôl
 • finančné odmeny pre členov ligy za každé ligové kolo
 • odmenený najlepší účastník ročníka (mimo členov ligy) v mužskej a ženskej kategórii
 • Voľby výboru na Jesennom sneme:
  • predseda – Štefan Čupka (Spišská Belá)
  • podpredseda – Rastislav Klešč (Spišský Hrušov)
  • tajomník – Denis Ševčík (Liptovská Teplá)
  • pokladník – Bohuš Dzugas (Bijacovce)
  • hl.rozhodca – Lukáš Soľár (Bijacovce)
 • 12.ročník ligy (22 tímov – 15+7)
 • sezóna má celkovo 9 kôl
 • 11.ročník ligy (23 tímov – 18+5)
 • skrátená sezóna na 6 kôl pre pandémiu Covid-19
 • 10.ročník ligy (29 tímov – 20+9)
 • skrátená sezóna na 6 kôl pre pandémiu Covid-19
 • finančné odmeny pre každé ligové kolo (hl.sponzor Dräger)
 • náhradná ligová časomiera
 • zakúpené nové mechanizmy terčov (valce)
 • schválené pravidlo – savica bez dotyku zeme
 • Voľby výboru na Jesennom sneme:
  • predseda – Lukáš Soľár (Bijacovce)
  • podpredseda – Štefan Čupka (Spišská Belá)
  • tajomník – Lukáš Pavelko (Bystrá)
  • pokladník – Bohuš Dzugas (Bijacovce)
  • hl.rozhodca – Pavol Dlhý (Sp.Stará Ves)
 • 9.ročník ligy (20 tímov – 15+5)
 • liga sa rozširuje do BB okresu (8.kolo v Hronseku)
 • zakúpená ligová časomiera
 • zaobstarné ligové terče
 • finančené odmeny pre víťazov v mužskej a ženskej kategórii v hodnote 200€
 • Spišský Štvrtok ženy – víťaz MS DPO
 • 8.ročník ligy (23 tímov – 16+7)
 • zakúpené nové putovné poháre pre mužskú a ženskú kategóriu
 • Spišský Štvrtok ženy – 3.miesto na 12.ročníku SPP (Čadca)
 • 7.ročník ligy (24 tímov – 18+6)
 • liga sa rozširuje na Horehronie (1.kolo v Bystrej)
 • zmena účinnosti výboru sa predlžuje z 2 rokov na 3 roky
 • Voľby výboru na Jesennom sneme:
  • predseda – Lukáš Soľár (Bijacovce)
  • podpredseda – Marek Krull (Žakovce)
  • tajomník – Lukáš Pavelko (Bystrá)
  • pokladník – Bohuš Dzugas (Bijacovce)
  • hl.rozhodca – Pavol Dlhý (Sp.Stará Ves)
 • 6.ročník ligy (26 tímov – 20+6)
 • Voľby výboru na Jarnom sneme:
  • predseda – Lukáš Soľár (Bijacovce)
  • podpredseda – Radovan Bachorík (Štôla)
  • tajomník – Dušan Brutovský (Poprad)
  • pokladník – Bohuš Dzugas (Bijacovce)
  • hl.rozhodca – Pavol Dlhý (Sp.Stará Ves)
 • schválený poplatok za zapožičanie člena
 • Nižné Ružbachy – 3.miesto na 10.ročníku SPP (Poľný Kesov)
 • 5.ročník ligy (17 tímov – 13+4)
 • Bijacovce ako organizátor 9.ročníka súťaže Slovenský superpohár
 • Spišský Štvrtok muži – víťaz MS DPO
 • Revúčka – 2.miesto MS DPO
 • Revúčka – 3.miesto na 9.ročníku SPP (Bijacovce)
 • 4.ročník ligy (18 tímov – 14+4)
 • Voľby výboru na Jarnom sneme:
  • predseda – Lukáš Soľár (Bijacovce)
  • podpredseda – Radovan Bachorík (Štôla)
  • tajomník – Dušan Brutovský (Poprad)
  • pokladník – Bohuš Dzugas (Bijacovce)
  • hl.rozhodca – Michal Guzi (Sp.Sobota)
 • Revúčka – víťaz 8.ročníka SPP (Pata)
 • Spišská Sobota ženy – 3.miesto na 8.ročníku SPP (Pata)
 • schválená záloha k štartovnému (vrátenie po odbehnutí 90% kôl)
 • 3.ročník ligy (11 tímov – 9+2)
 • Spišská Sobota ženy – víťaz 7.ročníka SPP (Hliník nad Váhom)
 • 2.ročník ligy (14 tímov – 11+3)
 • liga sa rozširuje na Liptov (8.kolo v Bobrovčeku)
 • Voľby výboru na Jarnom sneme:
  • predseda – Dušan Brutovský (Poprad)
  • členovia výboru:
   • Michal Lepeták (Bijacovce)
   • Matúš Soltišík (Nižné Ružbachy)
   • Marek Bieľak (Reľov)
   • Radovan Bachorík (Štôla)
   • Rado Šipula (Stratená)
 • Bobrovček – 2.miesto na 6.ročníku SPP (Hliník nad Váhom)
 • 1.verejné stretnutie záujemcov o RHLS sa konalo 12.4.2011 o 18:00 hod. v požiarnej zbrojnici Spišská Sobota
 • Vytvorená smernica a pravidlá, na ktorých sa podielali organizácie:
  • Spišská Sobota, Spišská Teplica, Žakovce, Bijacovce, Štôla, Mlynčeky, Stratená, Nižné Ružbachy
 • Začiatok 1.ročníka RHLS (20 tímov – 15+5)
 • 1.snem RHLS, ktorý sa konal 17.12.2011 o 15,00 hod v Kultúrnom stredisku Spišská Teplica
 • Žakovce ako organizátor 5.ročníka súťaže Slovenský superpohár
Ligové kolá

KDE SA BEHALO

Od vzniku Regionálnej hasičskej ligy Spiš sa doteraz behalo na ligových kolách v Prešovskom, Košickom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Jednotlivé miesta si môžete prezrieť na mape.

Okresy v ktorých sa organizovalo kolo RHLS:

 • Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská Nová Ves, Brezno, Bardejov, Banská Bystrica, Ružomberok

Legenda:

🔵 – aktuálni organizátori ligového kola
🔴  – bývalí organizátori ligového kola

Ligové tímy

HISTORICKÉ TABUĽKY

Do historických tabuliek sú započítané celkové umiestnenia hasičských tímov v jednotlivých sezónach ligy podľa bodovania, ktoré používame na ligových kolách.

Pre výber kategórie zvoľte MUŽI alebo ŽENY na spodnej časti TABUĽKY:

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.