Predbežný kalendár 2022 – zmena

Po Jesennom sneme sme dostali 2 žiadosti na zmenu termínu plánovaných kôl v sezóne 2022.

1.kolo – Hronec: z termínu 29.05.2022 -> na termín 28.05.2022

6.kolo – Gašparovo: z termínu 13.08.2022 -> na termín 06.08.2022

Následne bol zaslaný dotazník zástupcom ligových tímov s otázkou o vyjadrenie sa k zmenám. Z výsledkov dotazníka výbor RHLS konštatuje, že sa kola môžu uskutočniť v nových termínoch, o ktoré sa žiadalo.

Predbežný kalendár:

1.kolo: 28.05.2022 – Hronec
2.kolo: 18.06.2022 – Drábsko
3.kolo: 25.06.2022 – Spišská Belá
4.kolo: 02.07.2022 – Odorín
5.kolo: 09.07.2022 – Spišský Hrušov
6.kolo: 06.08.2022 – Gašparovo
7.kolo: 20.08.2022 – Spišská Stará Ves
8.kolo: 27.08.2022 – Bijacovce
9.kolo: 10.09.2022 – Hronsek

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.