Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie ligového kola RHLS v roku 2024

Prosíme každý hasičský zbor, ktorý má záujem o organizáciu ligového kola v sezóne 2024, aby svoj záujem prejavil zaslaním vyplnenej žiadosti na e-mail info@rhls.sk .  

ziadost_kolo_2024

Žiadosti zasielajte do 02.11.2023, aby sme stihli pripraviť podklady na Jesenný snem a spoločne tak pripraviť predbežný kalendár na sezónu 2024.

Vidíme sa na Jesennom sneme 05.11.2023 v Ľubici.

Ďakujeme.

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.