Finančné odmeňovanie v sezóne 2023

Výbor RHLS predstavil pripravené odmeňovanie na ligových kolách pre tímy z prostriedkov sponzorských darov v sezóne v plánovanej výške 1b=1€, ktoré bude vyplácane na Jesennom sneme. Sponzorov predstaví liga do 1.kola spoločne

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.