Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie ligového kola RHLS v roku 2023

Prosíme každý hasičský zbor, ktorý má záujem o organizáciu ligového kola v sezóne 2023, aby svoj záujem prejavil zaslaním žiadosti na e-mail info@rhls.sk .

Žiadosti zasielajte do 10.11.2022, aby sme stihli pripraviť podklady na Jesenný snem a spoločne tak pripraviť predbežný kalendár na sezónu 2023.

Vidíme sa na Jesennom sneme 13.11.2022 v Spišskom Hrušove.

Ďakujeme.

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.