Jesenný snem RHLS 2020

Je viac než isté, že do víkendu sa opatrenia nezmenia a nebude sa môcť oficiálne stretnúť viac na zhromaždení viac než 6 osôb. Preto bude snem v ONLINE režime.ℹ️Prosíme všetky tímy aby na mail info@rhls.sk poslali e-mailové adresy zástupcov tímov, ktorým pošleme link na videokonferenciu, kde bude snem prebiehať.

PROGRAM SNEMU:

1. Privítanie účastníkov a oboznámenie s programom snemu

2. Voľba zapisovateľa

3. Zhodnotenie sezóny RHLS 2020

4. Hospodárenie RHLS v roku 2020– finančná správa pokladník Rhls

5. Revízna správa – revízna komisia Rhls

6. Hodnotenie ligových kôl v ročníku 2020– výbor– členovia snemu RHLS– organizátori– návrhy na zlepšenie do sezóny 2021

7. Hodnotenie funkčného obdobia výboru RHLS 2017-2020

8. Návrhy na členov výboru pre obdobie 2020-2023 a voľba volebnej komisie

9. Voľby výboru RHLS pre obdobie 2020-2023

10. Výsledky volieb a predstavenie nového výboru RHLS

11. Záujemcovia o usporiadanie ligových kôl v ročníku 2021 a tvorba predbežného ligového kalendára

12. Diskusia

13. Záver

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.