Zrušené termíny v mesiacoch Máj a Jún

Na základe aktuálnej situácie sa výbor RHLS po dohodne s organizátormi, ktorých sa to týka, jednohlasne zhodol na zrušení termínov ligových kôl v mesiacoch Máj a Jún.

Od začiatku mimoriadnej situácie sme taktiež súčasťou stretnutí zástupcov hasičských líg, pravidelne vedieme diskusiu vo výbore a sledujeme aktuálny priebeh. Nasledujúce kritéria nás ako výbor RHLS viedli k tomu rozhodnutiu:

  • momentálne nie je povolené organizovať zhromaždenia, kultúrne a športové akcie
  • Prezídium DPO SR vydalo nariadenie, kde zakazuje organizáciu akcií pre DHZ do odvolania a keďže väčšina kôl je organizovaná pod hlavičkou DHZ (org. zložka DPO) týka sa to aj našich kôl
  • oslovili sme organizátorov plánovaných ligových kôl v mesiacoch Máj a Jún a na výnimku Bystrej nebude problém zorganizovať ich kolá v neskorších termínoch ak to opatrenia, vláda a Ústav verejného zdravotníctva povolí

Ak sa v 4.fáze postupného uvoľňovania na začiatok povolí organizovanie menších zhromaždení – naplánujeme si Snem RHLS, kde si spoločne pripravíme plán, ligové kolá a priebeh 🙂

Momentálne čakáme na priebeh, ako bude uvoľňovanie, ktoré začalo prebiehať a budeme Vás informovať.

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.