Organizovanie ligového kola RHLS 2019 + návrhy

1.Organizovanie ligového kola RHLS v sezóne 2019

Každý hasičský zbor, ktorý bude súčasťou RHLS v sezóne 2019 a mal by záujem o organizovanie ligového kola v sezóne 2019, musí zaslať žiadosť/prezentáciu na e-mailovú adresu info@rhls.sk do 16.11.2018

Podmienky:

  • organizátor ligového musí byť účastníkom RHLS aj v predchádzajúcej sezóne (výnimku môže schváliť snem RHLS)
  • žiadosť/prezentácia by mala obsahovať:
    • miesto konania
    • fotodokumentáciu/videodokumentáciu z organizovanej súťaže
    • dôvod, prečo by malo byť kolo RHLS práve u Vás
    • preferované termíny organizovania ligového kola v sezóne 2019

2.Návrhy

Každý účastník RHLS 2018 môže zaslať návrhy (postrehy), ktoré budú prejednané na JESENNOM SNEME mailom na adresu info@rhls.sk do 16.11.2018. Návrhy na sneme môže podať aj nováčik RHLS s podmienkou, že zaplatí štartovné (členský poplatok) do sezóny RHLS 2019.

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.