Správa výboru RHLS

Po stretnutí výboru RHLS a prerokovaní, výbor RHLS prijal nasledovné rozhodnutie:
Ak súťažný team ma dôvody, pre ktoré nemôže behať svoje pokusy podľa štartového poradia, ktoré si sám rezervoval v dostatočnom predstihu a potrebuje odbehnúť skôr, musí to nahlásiť organizátorovi najneskôr dva dni vopred. Ináč bude štartovať podľa poradia, ktoré si rezervoval.
Ak by nastali vážne dôvody po tomto termíne, musí súťažný tím svoju žiadosť predložiť výboru RHLS a ten prehodnotí ďalší postup s riešením. Žiadosť musí byť odovzdaná v dostatočnom čase pred začatím ligového kola.

Výbor RHLS by chcel taktiež osloviť súťažné tímy, aby pri nástupe na začiatku a na konci ligového kola bol minimálne jeden člen tímu (prvý v poradí) oblečený v súťažnom drese svojho tímu.

 

Ďakujeme,

Výbor RHLS

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.