Jesenný snem RHLS 2017

Pozývame Vás na Jesenný snem RHLS , ktorý sa uskutoční 11.11.2017 o 14:00 hod. v Spišskej Belej.
FB UDALOSŤ

Prosíme všetkých, ktorí sa chcu zúčastniť Jesenného snemu RHLS 2017 aby potvrdili účasť v udalosti v príspevku. Zúčastniť snemu sa môžu max. 2 členovia hasičského tímu, ktoré behalo RHLS v sezóne 2017 a prípadne 2 členovia nových záujemcov ligu behať v sezóne 2018.

PROGRAM JESENNÉHO SNEMU:

1. Privítanie a oboznámenie s programom jesenného snemu RHLS
2. Príhovor a zhodnotenie sezóny RHLS 2017 – predseda RHLS
3. Hospodárenie RHLS v sezóne 2017
– finančná správa – pokladník RHLS
– revízia správa – revízna komisia RHLS
4. Hodnotenie ligových kôl RHLS v sezóne 2017
– bodovanie kôl
– pripomienky
5. Rozhodcovia RHLS pre sezónu 2018
6. Predbežný návrh ligového kalendára pre sezónu 2018
– záujemcovia o usporiadanie kola v ročníku 2018
– ligové dvojkola
– možnosť rozšírenia z 10 na 12 kôl
7. Návrh na zmeny v stanovách RHLS
8. Voľby výboru RHLS na ďalšie funkčné obdobie
9. Diskusia
10. Záver

Súčasťou snemu budú voľby výboru RHLS na ďalšie funkčné obdobie a preto pridávame zoznam kandidátov na dané pozície:

PREDSEDA:
Lukáš Soľár – Bijacovce

PODPREDSEDA:
Martin Alberty – Bystrá
Andrej Babjarčík – N.Ružbachy
Denisa Šarišská – Sp.Štvrtok
Marek Krull – Žakovce
Marcel Kilík – Revúčka
Peter Lipták – Stratená
Lukáš Soľár – Bijacovce

TAJOMNÍK:
Marek Krull – Zakovce
Imrich Kaleta – Sp.Nova Ves
Lukáš Pavelko – Bystrá
Štefan Čupka – Sp.Bela
Peter Lipták – Stratená
Denisa Šarišská – Sp.Štvrtok
Andrej Babjarčík – N.Ružbachy

POKLADNÍK:
Bohuš Dzugas – Bijacovce

HLAVNÝ ROZHODCA:
Pavol Dlhý – Sp.Stara Ves
Denisa Šarišská – Sp.Stvrtok

(kandidátov navrhli členovia ligových tímov, následne boli s návrhom oboznámení navrhnutí ľudia na pozície. Po prejavení záujmu kandidovať bol vytvorený zoznam kandidátov)

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.