Zmena organizátora 9.kola RHLS 2016

Z dôvodu odhlásenia DHZ Odorín zo sezóny RHLS 2016 a podmienky, že kolo RHLS môže organizovať len účastník ligy bol výbor povinný zabezpečiť náhradu za kolo v Odoríne v rovnakom dátume 28.08.2016.

Oslovené boli DHZ, ktoré sú v lige a prejavili záujem kolo organizovať : – DHZ Arnutovce, DHZ Nižné Ružbachy a DHZ Ihľany. Každý z oslovených mal dodať videá, fotografie a dôvod prečo by malo byť kolo priradené práve im. Arnutovce od možnosti upustili, Ihľany a N.Ružbachy dodali potrebné materiály.

Po dodaní materiálov výbor RHLS rozhodol, že 9.kolo RHLS sa uskutoční 28.08.2016 o 13:00 hod. v obci Nižné Ružbachy pri organizácii DHZ Nižné Ružbachy.

Výsledky:
Nižné Ružbachy – 4, Ihľany – 0 , zdržal sa – 1

Týmto by sme chceli poďakovať DHZ Ihľany za zaslanie podkladov a popriať veľa síl pri organizovaní súťaži mimo RHLS ale v budúcnosti pevne veríme, že aj v RHLS.

AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.